Dokumentet Lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen fra 12.sep.2003 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: