Dokumentet Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) fra 16.des.2011 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: