Forskr. om et utvalg på 18 domsmenn med særlig kyndighet i sjøvesen i Trondheim kommune.

DatoFOR-1945-08-31-4086
PublisertII 1945 s 180
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§72
Kunngjort
KorttittelForskr. om 18 domsmenn i sjøvesen, Trondheim

Fastsatt ved kgl.res. 31 august 1945. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I henhold til lov om domstolene av 13 august 1915 nr. 5 § 72, jfr. lov av 17 juli 1925, bestemmes at det i Trondheim skal være et utvalg på 18 domsmenn med særlig kyndighet i sjøvesen, hvorav 10 velges blant personer som er bosatt i Strinda men har sitt virke i Trondheim.