Forskrift om nedleggelse av kallskapellani og utskillelse av menighet, Kristiansand domprosti, Vest-Agder.

DatoFOR-1946-02-01-4
PublisertII 1946 s 22
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund menighet prestegjeld, Domkirkens menighet prestegjeld, Kristiansand domprosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om kallskapellani m.v., Kristiansand

Fastsatt ved kgl.res. 1. februar 1946. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Fra 1. januar 1946 å regne nedlegges kallkapellaniet ved Domkirken menighet i Kristiansand.
II.Fra samme dag utskilles den del av Kristiansand som ligger på østsiden av elven Otra fra Domkirken menighet og blir selvstendig menighet under navn: Lund menighet.
III.
IV.
V.Overenskomsten mellom Kristiansand og Oddernes kommuner av 4. september 1941 med senere endringer om adgang for Lund menighet til å nytte Oddernes kirke m.m. godkjennes med tilføyelse om at den ikke må forlenges utover et tidsrom av 10 år uten departementets samtykke, og at saka må tas opp i god tid dersom kommunene er enige om å forlenge den.