Forskrift om grensefastsettelse, Skjåk og Lesja kommuner, Oppland.

DatoFOR-1946-04-05-1
PublisertII 1946 s 106
Ikrafttredelse05.04.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjåk og Lesja kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om greensefastsettelse, Skjåk og Lesja

Fastsatt ved kgl. res. 5. april 1946. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i landkommuneloven fastsettes at grensen mellom herredene Skjåk og Lesja i Opland fylke går slik:

Fra høgste punkt på Storhø, hvor Grytten herred i Møre og Romsdal fylke motstøter, sørøstlig til høgste punkt på Skarvedalseggen (1955 m), derfra sørøstlig til høgdepunkt 1587 m i Skarvedalseggens fjellparti, så litt mer østlig til høgste punkt på Såvårhaugen (1548 m) videre østlig til høgste punkt på Fjelinghø (1511 m), derfra øst litt nordlig til høgdepunkt 1714 på Storhø og endelig østlig til høgste punkt på Skarstind (1883 m) - overalt i rette linjer mellom punktene.

Høgdetallene refererer seg til Høyfjellskommisjonens kroki fra 1926 over trakten Skarvedalseggen - Heggebotthovd - Skarstind.