Forskrift om grenseregulering, Vågå og Dovre kommuner, Oppland.

DatoFOR-1946-07-19-12
PublisertII 1946 s 395
Ikrafttredelse19.07.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågå og Dovre kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Vågå og Dovre

Fastsatt ved regjeringens res. 19 juli 1946. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Overstemmende med landkommunelovens § 1 blir det bestemt at grensen mellom herredene Vågå og Dovre fastssettes slik:

Fra høgste Verkjeshø (1390 på rektangelkartet blad 37 a Dovre ) i sørsørost til den trigonometriske varde på Ståkåhø (1437) herfra i sørost til høgdepunkt 1427 på Skardshø, videre i omtrent samme leid over høgdepunktene 1460 og 1478 på samme fjell til høgste punkt på Raudnebb (uten høgdetall på rektangelkartet.), herfra mer østlig til toppen av den sørligste Vakkerdalshøen (uten høgdetall på rektangelkartet). Fra sistnevnte punkt trekkes grense ned til det punkt i librestet hvor dette trffes av fortsettelsen av den rettlinja der grensegangsforretningen sluttet 4. oktober 1944 er beskrevet således: «Grensa mellom Øiadalen, gnr. 21, bnr. 17 i Våga og Langstulen under Kollsmoen søndre, gnr. 73, bnr.1 i Dovre går på søndre side av dalen fra ett innhogd kors og jernbolt i fjelveggen på nordre side av Jøndalsbekken omtrent 50 m nedafor Steinbekkens gamle utløp i i Jøndalsbekken i omtrent rett sørlig retning 196 g. med magnetisk nordover Jøndalsbekken 21.3 m til røys 13.9 m over vegen til søndre grindstolpe, 12. o.m etter gammel steinmur, 27.3 m til kors og bolt i fjellvegg, 43.5 m til do., 117,6 m til do., 195 o.m til røys i skoggrensen og videre i samme retning så langt disse eiendommer går til fjells. På nordre side av dalen går grensen fra førstnevnte merke ved Jønsdalbekken i omtrent rett nordlig retning eller 396 g. med magnetisk nord 61,8 m til røys, 335 o.m til do., i skoggrensa og videre i samme retning så langt eiendommene her går til fjells.»

Fra librestet på nordsiden av Øyadalen trekkes herredsgrensa etter den nevnte eiendomsgrense og dens rettlinjede fortsettelse på begge sider av dalen til der hvor linja treffer librestet på sørsiden av dalen. Herfra går herredsdgrensa i østsørøst til høgdepunktet ( avlagt uten høgdetall på rektangelkartet) sør for høgste Briskarhø, så mer sørlig til toppen av Storhø (1454), videre i østsørøst til høgdepukt 1567 på Jettafjell, herfra mer østlig til høgdepunkt 1508 i samme fjellparti, så sørøstlig til den østligste av de tre trigonometriske vardene på Blåhø og videre noe mer østlig til toppen av Horgenose (1428), hvor Sel herred motstøter. Grensa går rettlinjet mellom punktene.