Forskrift om opprettelse av kallskapellani, Nordre Land prestegjeld, Hedmark.

DatoFOR-1946-08-30-4
PublisertII 1946 s 434
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land prestegjeld, Hadeland og Land prosti, Hamar bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om kallskapellani, Nordre Land

Fastsatt ved kgl.res. 30. august 1946. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Det opprettes et kallskappelani i Nordre Land prestegjeld fra 1. juli 1946.
II.Kallskapellanen skal ta bopel i Torpa sokn. Hamar biskop bemyndiges til å fastsette arbeidsfordelingen mellom soknepresten og kallskapellanen.