Forskrift om opprettelse av kallskapellani, Ringsaker prestegjeld, Hedmark.

DatoFOR-1946-08-30-6
PublisertII 1946 s 433
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker prestegjeld, Hedmark.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om kallskapellani, Ringsaker

Fastsatt ved kgl.res. 30. august 1946. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Det opprettes et kallskapellani i Ringsaker prestegjeld i Hamar bispedømme fra 8. mai 1945 å regne.
II.
III.Hamar biskop bemyndiges til inntil videre å treffe nærmere bestemmelse med omsyn til konfirmantundervisningen og konfirmasjonens avholdelse samt angående fordelingen av gudstjenestene og de kirkelige handlinger i prestegjeldet, herunder om plikten for sokneprestene i Veldre og Brøttum til å undervise konfirmantene og holde gudstjenester i Ringsaker.
IV.