Forskrift om grenseregulering, Hof og Grue kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1946-09-13-6
PublisertII 1946 s 448
Ikrafttredelse13.09.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forHof og Grue kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Hof og Grue

Fastsatt ved kgl.res. av 13. september 1946. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Gnr. 60 bnr. 2 av 53 øre i Hof herreds matrikkel overføres til Gue kommune herreds matrikkel fra 1. juni 1946 å regne.