Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Svolvær, Vågan prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1946-09-27-6
PublisertII 1946 s 469
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvolvær, Vågan prestegjeld, Lofoten prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Vågan

Fastsatt ved kgl.res. 27. september 1946. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Fra 1. juli 1946 blir ladestedet Svolvær å skille ut fra Vågan prestegjeld i Hålogaland bispedømme som eget prestegjeld.
II.
III.
IV.Kirke- og undervisningsdepartementet gis fullmakt til å treffe de forføyninger med omsyn til prestenes og klokkernes lønninger som prestegjeldsdelingen gjør nødvendig.