Forskrift om grenseregulering, Botne og Våle kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1946-10-11-3
PublisertII 1946 s 490
Ikrafttredelse11.10.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forBotne og Våle kommuner, Vestfold.
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Botne og Våle

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 11 oktober 1946. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i landkommuneloven av 10. juni 1938 bestemmes:

I.Fra det tidspunkt fylkesmannen fastsetter føres eiendommen Lunde, gnr. 16 bnr.2, av skyld mark 0,30 i Botne herred i Vestfold fylke over til Våle herred i samme fylke.
II.De personer som ved overføringen bor på overføringsområdet, skal i henhold til kommunevalglovens bestemmelser, ansees som bosatt i Våle herred fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte område.