Forskrift om grenseregulering, Årdal og Vang kommuner, Sogn og Fjordane og Oppland.

DatoFOR-1946-11-22-3
PublisertII 1946 s 577
Ikrafttredelse22.11.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅrdal og Vang kommuner, Sogn og Fjordane og Oppland.
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Årdal og Vang

Fastsatt ved kgl. res 22 november 1946. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av landkommunelovens § 1 bestemmes:

Grensen mellom Årdal herred i Sogn og Fjordane fylke og Vang herred i Opland fylke begynner i høyde 14521, ca. 2.6 km n.ø. for Frostdaltj.1 i grensen mot Borgund herred og går i nordøstlig retning til den varde på Skivardeggi som på situasjonskart i høyesterettssak Ole Orbæk Vee mot Torsten og Ole Sørbu, pådømt 20 oktober 1922, er merket med tallet 7, herfra i noe mer østlig retning til varde på Langleiskardnosi1, merket med tallet 6 på samme kart, videre i samme retning ca 700 meter til linjens skjæringspunkt med dette gjel som er avlagt på situasjonskartet. Her vinkler grensen og går i mer nordlig retning til en jernbolt på skjæret ved sørbredden av Tyinosen1. Bolten er den første i fast fjell i en rekke av lignende bolter, regnet østfra1. Videre går grensen til nærmeste punkt på nordbredden av Tyins utløpsos - regnet etter alminnelig sommervannstand før reguleringen av Tyin. Herfra følger grensen med nordøstlig og nordlig hovedretning vestbredden av Tyin2 til Koldedølas3 utløp i samme, følger så Koldedøla til Koldedølsvatnet3, videre gjennom dette til den fra Uradalsvatnet3 kommende bekk, videre etter denne til Uradalsvatnets utløpsos og herfra til toppen av Uranostind3, trig. punkt 21573 mo.h. hvor Luster herred motstøter.

Hvor ikke grensen følger vann eller vassdrag, går den rettlinjet mellom de angitte punkter.

1Navnet (eller tallet) finnes på gradteigskart Filefjell.
2Navnet (eller tallet) finnes på gradteigskart Filefjell.
3Navnet (eller tallet) finnes på N.G.O.s' orginalkart D 30. august fra 1937.