Forskr. om namsmannsforretningene, Skien kommune.

DatoFOR-1946-12-06-4090
PublisertII 1946 s 592
Ikrafttredelse01.01.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om namsmannsforretningene, Skien

Fastsatt ved kgl.res. 6 desember 1946. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Namsmannsforretningene i Skien kjøpstad overføres fra sorenskriveren i Skien til underfogden i Skien med virkning fra 1 januar 1947.