Forskrift om grenseregulering, Ullensaker og Nannestad kommuner, Akershus.

DatoFOR-1947-01-17-2
PublisertII 1947 s 4
Ikrafttredelse17.01.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker og Nannestad kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Ullensaker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 17. januar 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i landkommuneloven bestemmes:

Fra den tid fylkesmannen i Oslo og Akershus bestemmer overføres parsellen Dahlsløkka gnr. 164 bnr. 68 av sk.mark 1 øre i Ullensaker til Nannestad herred.

De personer som ved overføringen bor på overføringsområdet, skal i henhold til kommunevalglovens bestemmelser, anses som bosatt i Nannestad herred fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte område.