Forskrift om grenseregulering, Sokndal og Eigersund kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1947-01-17-3214
PublisertII 1947 s 4
Ikrafttredelse17.01.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal og Eigersund kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Sokndal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 17. januar 1947. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i landkommuneloven bestemmes:

Fra den tid fylkesmannen i Rogaland bestemmer overføres eiendommene Legå, gnr. 89, bnr. 2 og Skygningsmyr gnr. 89, bnr. 5 fra Sokndal herred til Eigersund herred.

De personer som ved overføringen bor på overføringsområdet, skal i henhold til kommunevalglovens bestemmelser anses som bosatt i Eigersund herred fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte område.