Forskrift om utvidelse av politidistrikt, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1947-04-18-7
PublisertII 1947 144
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forUttrøndelag politidistrikt og Trondheim og Strinda politidistrikt, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om utvid. av politidistr., Trondheim

Fastsatt ved kgl.res. 18. april 1947. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I henhold til lov nr. 3 av 13. mars 1936 § 3 overføres Strinda herred i politimessig henseende fra Uttrøndelag til Trondheim politidistrikt, som heretter får navnet Trondheim og Strinda politidistrikt.