Forskrift om grenseregulering, Andebu og Stokke kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1947-07-25-1
PublisertII 1947 s 547
Ikrafttredelse25.07.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Andebu og Stokke

Fastsatt ved kgl.res 25 juli 1947. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i landkommuneloven blir det bestemt:

Fra den tid fylkesmannen i Vestfold fastsetter overføres skogstykket Løverød (Laure) gnr. 31 bnr. 1 av skyldmark 0,62 fra Andebu herred i Vestfold fylke til Skjee sokn i Stokke herred i samme fylke.