Forskrift om endring av navn på prestegjeld og kirkesogn, Østre Moland sogn og prestegjeld, Aust-Agder.

DatoFOR-1947-12-05-5
PublisertII 1947 s 687
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Moland sogn og prestegjeld, Arendal prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. av navn, Ø. Moland

Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 1947. Fremja av Kyrkje- og undervisningsdepartementet. 

Frå 1. januar 1948 vert namnet på heradet i prestegjeldet, kjyrkjesoknet og lensmannsdistriktet Østre Moland i Aust-Agder fylke brigda til Austre Moland.