Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Lørenskog prestegjeld, Akershus.

DatoFOR-1947-12-05-7
PublisertII 1947 s 687
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog prestegjeld, Nedre Romerike prosti, Borg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Lørenskog

Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 1947. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Lørenskog sokn blir å skille ut fra Skedsmo prestegjeld fra det tidspunkt Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer.