Forskrift om regulering av politidistrikt, Bergen og Hordaland politidistrikt, Hordaland.

DatoFOR-1947-12-19-3
PublisertII 1947 753
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHordaland politidistrikt og Bergen politidistrikt, Hordaland fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr.om regulering av politidistr., Bergen

Fastsatt ved kgl. res. 19. des. 1947. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I henhold til lov nr. 3 av 13. mars 1936 § 3 overføres Laksevåg sogn av Laksevåg herred i politimessig henseende fra Hordaland til Bergen politidistrikt.