Forskr. om overføring av Laksevåg sogn i politimessig henseende fra Hordaland til Bergen politidistrikt.

DatoFOR-1947-12-19-4096
PublisertII 1947 s 753
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLaksevåg, Hordaland
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om overføring av Laksevåg sogn

Fastsatt ved kgl.res. 19 desember 1947. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I henhold til lov nr. 3 av 13 mars 1936 § 3 overføres Laksevåg sogn av Laksevåg herred i politimessig henseende fra Hordaland til Bergen politidistrikt.