Forskrift om deling av prestegjeld, Fana prestegjeld, Birkeland prestegjeld, Storetveit prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1948-01-02-9
PublisertII 1948 s 1
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFana prestegjeld, Birkeland prestegjeld, Storetveit prestegjeld, Bergen domprosti, Bjørvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Fana m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 2. januar 1948. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.Kallskapellaniet i Fana prestegjeld blir å nedlegge fra 1. januar 1948.
II.Fra samme tid blir Birkeland sokn å dele i to selvstendige menigheter, Birkeland og Storetveit etter følgende delingslinjer:

Grenselinjen tar sitt utgangspunkt mot Bergen kommune i grensehjørnet mellom denne, gårdene Natland øvre - gnr. 11 -, og Sædal - gnr. 7 -. Herfra går linjen i sørlig og vestlig retning følgende gårdsgrensene for Natland øvre - gnr. 11 -, Natland nedre - gnr. 10 -, Fantoft - gnr. 12 - og Storetveit - gnr. 13 - på vestre og nordre side og Sædal - gnr. 7 -, Sandal - gnr. 8 -, Tveiterås - gnr. 9 og Hop - gnr. 41, på østre og søndre side, til Nordåsvatnet. Videre går grensen tvers over Nordåsvatnet til grensehjørnet mellom gårdene Bønes - gnr. 20 - og Kråkenes - gnr. 19 -, på vestre side Nordåsvatnet. Herfra går linjen i nordlig retning følgende gårdsgrensene for Kråkenes - gnr. 19 -, og Fjøsanger - gnr. 16 -, på østre side og gårdene Bønes - gnr. 20 - og Helgeplasset - gnr. 26 -, på vestre side, til linjen støter mot grensen for Bergen kommune på toppen av Lauvstakken, hvor den nye grenselinje ender.

III.Fra samme tid blir Fana prestegjeld å dele i tre selvstendige prestegjeld, Fana, Birkeland og Storetveit.
VII.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å treffe de nærmere bestemmelser om den prestelige tjeneste i Fana, Birkeland og Storetveit prestegjeld - herunder om plikt for soknepresten i hvert av de tre prestegjeld til å bytte et nærmere bestemt antall gudstjenester årlig med sokneprestene i de to andre prestegjeld.