Forskrift om kommunenavn, Sandessjøen kommune, Nordland.

DatoFOR-1948-03-19-3
PublisertII 1948 s 110
Ikrafttredelse01.01.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnessjøen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1, jf LOV-1954-11-12-1-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Sandnessjøen

Fastsatt ved kgl. res. 19. mars 1948. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter landkommunelovens § 1 bestemmes:

Fra 1. juli 1948 skal navnet på herredet, soknet og lensmanndistriktet Stamnes i Nordland fylke endres til Sandnessjøen.