Forskrift om navneendring på sokn, Stamnes prestesokn, Alstahaug prestegjeld, Sandnessjøen prestesokn, Nordland.

DatoFOR-1948-03-19-8
PublisertII 1948 s 110
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStamnes prestesokn, Alstahaug prestegjeld, Sandnessjøen
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om prestesokn, Stamnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 1948. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Etter landkommunelovens § 1 bestemmes:

Fra 1. juli 1948 skal navnet på herredet, soknet og lensmannsdistriktet Stamnes i Nordland endres til Sandnessjøen.