Forskrift om grensefastsettelse, Kjelvik og Lebesby kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1948-04-16-2
PublisertII 1948 s 165
Ikrafttredelse16.04.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forKjelvik og Lebesby kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensefastsettelse, Kjelvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 16. april 1948. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Den sivile og geistlige inndelingsgrense mellom Kjellvik herred og Lebesby herred og sogn i Kjelvik prestegjeld på den ene side og Lebesby herred og sognene Lebesby og Kjøllefjord i Lebesby prestegjeld på den annen side, alt i Finnmark fylke, skal gå slik:

Grensa begynner i Norges Geografiske Oppmålings merke i det trigonometriske punktet på fjellet Russelvaksla, 455 m.o.h., og går i bein linje mot nordaust til høgda 467 m.o.h. på fjellet vest for Andreasfjellbekken. Her bøyer grensa mot nord (noe i vest) og går i bein linje til høgda 515 m.o.h. på Tverfjellet, bøyer her mot nordaust og går i beine linjer over høgda 579 m.o.h på saufjellet, Oppmålingens merker i de trigonometriske punkter 474 m.o.h. på Russvikfjellet, 409 m o.h på Tømmervikfjellet, 169 m.o.h. på Sværholtklubben og derfra i samme lei ut i havet til Territorialgrensa.