Forskr. om overføring av Geitastrand fra Strinda og Selbu til Orkdal domssokn.

DatoFOR-1948-05-14-4124
PublisertII 1948 s 202
Ikrafttredelse01.07.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forGeitastrand, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelForskr. om overføring av Geitastrand domssokn

Fastsatt ved kgl.res. 14 mai 1948. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Med hjemmel i § 22 i lov om domstolene av 13 august 1915 bestemmes at Geitastrand herred fra 1 juli 1948 skal overføres fra Strinda og Selbu domssokn til Orkdal domssokn. Geitastrand herred skal fra samme dag høre til Orkdal tinglag.
2.Med hjemmel i § 86 i lov om domstolene av 13 august 1915 bestemmes at Geitastrand herred fra 1 juli 1948 sammen med Orkanger og Orkdal herreder skal utgjøre en loddtrekningskrets så vel i tvistemål som i straffesaker for herredsretten.