Forskrift om fastsetting av grenser mellom prestegjeld, Østre Aker prestegjeld, Grorud prestegjeld, Oslo.

DatoFOR-1948-06-11-8
PublisertII 1949 s 280
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Aker prestegjeld, Østre Aker prosti, Grorud prestegjeld, Vestre Aker prestegjeld, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenser for prestegjeld, Ø. Aker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 1948. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Grensen mellom Østre Aker og Grorud prestegjeld (menigheter) som er fastsatt ved kgl.res. av 7. mars 1947 forandres på strekningen mellom Puttåsen og Loelven, der den heretter skal gå slik:

Grensen går ut fra den nåværende menighetsgrense i delet mellom Trosterud, gnr. 142 og Holtet, gnr. 115, følger dette dele i nordvestlig retning. Videre følger den delet mellom Stubberud, gnr. 116 og Holtet til dette møter vei 1452 Tevlingsveien ved Furuset stadions sørvestre hjørne, følger Tevlingsveiens vestgrense til Strømsveien, videre denne veis sørgrense vestover til delet mellom Arveset-Grav, gnr. 117-118 og Leirdal gnr. 114, følger så dette dele til Loelven og den nåværende menighetsgrense.