Forskrift om grenseregulering, Øvre Sandsvær og Flesberg kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1948-06-25-22
PublisertII 1948 s 341
Ikrafttredelse25.06.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Sandsvær og Flesberg kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Øvre Sandsvær m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 25. juni 1948. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Fra den tid fylkesmannen i Buskerud bestemmer føres gnr. 135, bnr. 11 og 12 i Hedenstad sokn i Øvre Sandsvær herred i Buskerud fylke over til Svene sokn i Flesberg herred i samme fylke.