Forskrift om utskilling av sokn til eget prestegjeld, Sauda sokn, Rogaland.

DatoFOR-1948-07-09-6
PublisertII 1948 s 512
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSauda sokn, Sand prestegjeld, Sauda sokn, Sauda prestegjeld, Ryfylke prosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av sokn, Sauda

Fastsatt ved kgl.res. 9. juli 1948. Fremja av Kyrkje- og undervisningsdepartementet. 

Sauda sokn blir frå den tida Kyrkjedepartementet fastset skilt ut frå Sand prestegjeld i Stavanger bispedøme som eige prestegjeld.