Forskrift om overføring av skolekrets, Dagli skolekrets, Søndre Skurdalen skolekrets, Tunhovd skolekrets, Dagali og Nore prestesokn, Nore og Nore prestesokn, Hedmark.

DatoFOR-1948-09-10-2
PublisertII 1948 s 564
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDagali skolekrets, Søndre Skurdalen skolekrets, Hol prestegjeld, Hallingdal prosti, Tunhovd skolekrets, Nore prestegjeld, Dagali og Nore prestesokn, Nore og Nore prestesokn , Kongsberg prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om overfør. av skolekrets, Dagli m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. september 1948. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Skolekretsene Dagali og Søndre Skurdalen av Dagali kirkesokn overføres fra Nore til Hol prestegjeld og skal for fremtiden utgjøre Dagali kirkesokn.

Tunhovd skolekrets av Dagali kirkesokn inngår i Nore sokn i Nore prestegjeld.

Overføringen gjelder fra 1. juli 1948.