Forskrift om utskillelse av sokn til eget prestegjeld, Samnanger prestesokn, Os prestegjeld, Samnanger prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1948-09-24-4
PublisertII 1948 s 585
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSamnanger prestesokn, Os prestegjeld, Samnanger prestegjeld, Midthordaland prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestesokn, Samnanger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. september 1948. Fremja av Kyrkje- og undervisningsdepartementet. 

Samnanger sokn blir frå den tida Kyrkjedepartementet fastset, skilt ut frå Os prestegjeld i Bjørgvin bispedøme som eige prestegjeld.