Forskrift om utskillelse av prestegjeld til eget sognekall, Tinn prestegjeld, Rjukan prestegjeld, Telemark.

DatoFOR-1948-10-22-9
PublisertII 1948 s 650
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRjukan, Tinn prestegjeld, Rjukan prestegjeld, Aust-Telemark prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Tinn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. oktober 1948. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kallskapellaniet i Tinn prestegjeld blir å nedlegge fra den tid Kirkedepartementet fastsetter og Rjukan sokn skal fra samme tid skilles ut fra Tinn prestegjeld som eget soknekall.