Forskrift om at politimesteren i Sarpsborg midlertidig skal være medlem av Helserådet.

DatoFOR-1948-10-29-4122
PublisertII 1948 s 669
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1917-03-09-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om politimesteren, Sarpsborg

Fastsatt ved kgl.res. 29 oktober 1948. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I medhold av § 3 i lov av 9 mars 1917 om opphevelse av magistratembetene m.v. bestemmes at politimesteren i Sarpsborg inntil videre i den tidligere magistrats sted skal være medlem av byens helseråd.