Forskrift om grenseregulering, Tolga og Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1948-12-03-4
PublisertII 1948 s 746
Ikrafttredelse03.12.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolga og Tynset kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Tolga m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3 desember 1948. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10 juni 1938 bestemmes:

Fra 1. januar 1949 føres eiendommemn Selund gnr. 1, bnr. 10 over fra Tolga herred i Hedmark fylke til Tynset herred i samme fylke.