Forskrift om nedleggelse av Asker politimesterembete og opprettelse av et nytt Asker og Bærum politimesterembete.

DatoFOR-1949-04-12-4158
PublisertII 1949 s 165
Ikrafttredelse01.07.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Bærum kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Asker politimesterembete m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 1949. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Fra 1. juli 1949 legges Asker politimesterembede ned.
2.Fra samme dag opprettes et nytt Asker og Bærum politimesterembete omfatende Asker og Bærum herreder, inntil videre med kontor i Sandvika.
3.Ved Asker og Bærum politimesterembete opprettes et politifullmektigembete I (lønnsklasse 13).