Forskrift om politimesterforretningene, Egersund.

DatoFOR-1949-06-17-4157
PublisertII 1949 s 235
Ikrafttredelse01.07.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om politimesterforr., Egersund

Fastatt ved kgl.res. 17. juni 1949. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Bemyndigelsen for lensmannen i Eigersund til å utføre politimesterforretningene i Egersund ladested opphører med 30. juni 1949.
2.Fra 1. juli 1949 legges Egersund ladested til Rogaland politidistrikt.
3.Fra 1. juli 1949 opprettes et nytt politifullmektigembete ved Rogaland politimesterembete.
4.Fra 1. juli 1949 bemyndiges den politifullmektig ved Rogaland politimesterembete som har bopel i Egersund, til å utføre politimesterforretningene i Egersund.