Forskrift om at Rogaland og Finnmark blir skilt ut som egne meklingskretser.

DatoFOR-1949-06-24-4159
PublisertII 1949 s 271
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland og Finnmark fylker
HjemmelLOV-1927-05-05-1-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om meklingskretser, Rogaland m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 1949. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.Med heimel i § 27 i lov om arbeidstvister av 5. mai 1927 nr. 1 blir det fastsatt at Rogaland og Finnmark fylker inntil videre blir skilt ut som egne meklingskretser.