Forskrift om grenseregulering i Kautokeino og Nordreisa kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1949-06-30-7
PublisertII 1949 s 300
Ikrafttredelse30.06.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forKautokeino og Nordreisa kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1938-06-10-6-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering., Kautokeino m.fl.

Fastsatt ved kgl.res 30. juni 1949. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 om kommunestyre på landet bestemmes at grensen mellom Kautokeino herred i Finnmark fylke og Nordreisa herred i Troms fylke fra 1. juli 1949 skal gå slik:

Grensa begynner i Kvenangen grense på Ravddooaivve, 850 m o.h. sørvest for Ravddovatn og går i sør litt vestlig retning ca. 1,3 km til et punkt uten høydeangivelse ca. 600 m nordøst for Viljbælasjavrres nordende, herfra i sørøstlig retning ca. 2,4 km til toppen av Gožžasoaivve, 831 m o.h., videre i sør-sørvestlig retning ca 2,6 km til en haug med høydetall 756 ca. 650 m ost for Čuollotjavrres østende, videre i sør litt østlig retning ca 2,5 km til høyde 899 i nordskråningen av fjellet Mollijus herfra i sørøstlig retning ca. 1,6 km til varde i det trigonometriske punkt på dette fjells topp 978 m o.h. Herfra går grensen i sørlig retning ca. 3,3 km til høyde 820 på søndre avhell av Mollijusoalgge, videre i øst-sørøstlig retning ca. 1,5 km til toppen av Lievllamas, 874 m o.h., herfra i sør-sørøstlig retning ca. 4 km til toppen av Lievllamas, 794 m o.h. videre i samme retning i en mot øst svakt vendende bue tett østenom Læmsejavret, 608 m o.h., ca. 5 km til høyde 667 på nordre del av Časkias, videre følger grensa i sørøstlig hovedretning vannskillet mellom Njivllejokka (i Kautokeino) og Čiednjaljokka (i Nordreisa) over høydene 718 og varden i det trigonometriske punkt på toppen av Časkias, 774 m o.h. nær østenom Læmsejavret,741 m o.h. over høydene 554 og 558 til nordbredden av Njakkajavrre, 488 m.o.h. videre gjennom dette vann over en holme til sørbredden. Herfra går grensa rettlinjet ca. 2,6 km i sør litt vestlig retning til høyde 571 nordvest på fjellet Rievkoš, videre i sør litt østlig retning ca. 1,9 km langs vestsiden av dette fjell til et punkt ca. 700 m sørvest for varden i det trigonometriske punkt på toppen av fjellet, 603 m o.h. videre i sørvestlig retning ca. 2,5 km over høyde 553 på Sappohangielas og Sodnabeijavrre, 516, til et punkt ca. 300 m sørvest for dette vann, hvorfra grensa går i sør litt østlig retning ca 1,7 km til toppen av Ribmonoaivve, 591 m o.h., videre i sørvestlig retning ca 2,1 km til varden i det trigonometriske punkt på toppen av Staddeoaivve, 617 m o.h., herfra går grensa i vest sørvestlig retning ca. 2,5 km til høyde 515 som ligger like østenom et lite tjern 505 m o.h. nordøst for Riggašjavrre, videre i omtrent samme, litt mere sørlig retning ca. 2,8 km til nordre del av Rapesvarre og herfra i ennå litt mere sørlig retning ca. 2,4 km til nordøstre bredd av det lille vann 514, som ligger mellom Rapesvarre og Soagesgalvarre. Herfra går grensa i vestlig retning idet den avskjærer en liten del av nevnte vann 514 rettlinjet til riksgrenserøys nr. 309 (Dædno Muotko) i grensa mellom Norge og Finnland

De i grenseskildringen nevnte navn og høydetall finnes på gradteigskartene T 6 Nabar og T 7 Kautokeino eller på Norges geografiske oppmålings originalmålinger til disse kart.