Forskrift om kommunenavn, Nordkapp kommune, Finnmark.

DatoFOR-1949-07-08-8
PublisertII 1949 s 341
Ikrafttredelse08.07.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordkapp kommune, Finnmark
Hjemmel<LOV-1938-06-10-5-ref id="lov/1938-06-10-5/§1">LOV-1938-06-10-5-§1, jfr. LOV-1954-11-12-1-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Nordkapp

fastsatt ved kgl.res. 8 juli 1949. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 om kommunestyre på landet bestemmes:

Fra det tidspunkt fylkesmannen bestemmer skal navnet på herredet Kjelvik i Finnmark fylke endres til Nordkapp.