Forskrift om grenseregulering i Frogn og Nesodden kommuner, Akershus.

DatoFOR-1949-11-11-6
PublisertII 1949 s 633
Ikrafttredelse11.11.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn og Nesodden kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Frogn m.fl.

Fremsatt ved kgl.res. 11. november 1949. Fremmet ved Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 bestemmes:

Fra 1. januar 1950 føres eiendommen Gulstad, gnr.52 bnr. 6, over fra Frogn herred i Akershus fylke til Nesodden herred i samme fylke.

De personer som ved overføringen bor på overføringsområdet skal med hensyn til kommunevalglovens bestemmelser anses som bosatt i Nesodden herred fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte område.