Forskrifter om overføring av namsmannsforretningene i Fredrikstad fra byfogden til underfogden.

DatoFOR-1950-01-07-4193
PublisertII 1950 s 4
Ikrafttredelse01.02.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om namsmannsforr., Fredrikstad

Fastsatt ved kgl.res. 7. januar 1950. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Namsmannsforretningene i Fredrikstad kjøpstad overføres fra byfogden i Fredrikstad til underfogden i Fredrikstad med virkning fra 1. februar 1950.