Forskrift om grensefastsettelse, Lom og Vågå kommuner, Oppland.

DatoFOR-1950-01-07-5
PublisertII 1950 s 5
Ikrafttredelse07.01.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forLom og Vågå kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefastsettelse, Lom og Vågå

Fastatt ved kgl.res. 7 januar 1950. Fremmet ved Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Ettet landkommunelovens § 1 bestemmes at inndelingsgrensen mellom Lom herred og Vågå herred i Oppland fylke på nedennevnte strekning skal gå slik:

Fra sørligste topp i Svartdalspiggan hvor Vang herred motstøter, går grensa nordover etter ryggen av Svartdalspiggan til høydepunktet ( uten tall på gradteigskartet Gjende) ca. 1 km nordnordvest for toppen med høydetall 2.143. Herfra i nord litt vest til sørvestenden av Gjende. Så i nordnordvest og østnordøst etter stranden av Gjende fram til rettlinja mellom toppen av Surtningssui (Tjukningssui) og Memuruhammeren (på sørsia av Gjende). Herfra nordnordvest etter denne rettlinja til toppen av Surtningssui (Tj.sui) (2368). Videre i omtrent samme retning til høgdepunkt 2.116 i samme fjellparti. Videre i øst litt nord til Styggehø(1.881). Herfra litt mer nordlig til høgdepunkt 1.754. Videre ennå litt mer nordlig til Hestlægerhø (1.948). Så i nordnordøst til laveste punkt på Åmillom - vasskillet mellom Tjørnholtjønn og Tjørnholbekken. Herfra i øst litt sør til Nautgardstind (2.257).

Fra Nautgardstind trekkes grensen i nordnordøst til høydepunkt 2.186. Videre i omtrent samme retning til Stornubben (2.167).Herfra - fremdeles i noenlunde samme retning - til høydepunkt 2.048 sørvest for Veslnautgarden. Så i nordøst til høydepunkt (uten høydetall på gradteigskartet) sørøst for Veslnautgarden. Herfra i nordnordøst til utspringet av den bekken som renner nordover fra Hindnubban og nordetter denne bekken til elven Veo. Videre et kort stykke oppetter (vestetter) Veo til der hvor Rindbekken renner sammen med den. Så i nord oppetter Rindbekken til utfallsosen av det nederste Rindtjønnet (1.295). Herfra i nord litt øst til Rundhø (1.478). Herfra nordøstlig til Grønnhø (1.300). Videre i omtrent samme retning til Gudbrandsdalskommisjonens øverste kronrøys ved Smådøla. Herfra østover langs den søndre stranden av Smådøla og - ved deltaet - Smådølas søndre arm til Tesse.

Videre trekkes grensen først sørøstover, senere nordover langs stranden av Tesse til utfallsosen i nordenden av vatnet. Herfra nordetter Tesse etter djupålen til Gudbrandsdalskommisjonens kronrøys ved det høyeste av Uksfossen. Herfra i vestnordvestlig hovedretning etter den almenningsgrensa som Gudbrandsdalskommisjonen har merksatt til kronrøys i Havyrjun over Svarttjønnet. Herfra går grensen nordover i vestkant av Svarttj. (905) - og Krosstj. (890) og følger så opphugget skogsgate til + i sten ca. 700 m vest Lauvmo ved den gamle vei på Vågsvannets sørside. Videre i samme retning langs opphugget skogsgate til herredskilt ved hovedveien 700 m øst s Byre. Grensa går så i samme retning til Vågåvatnet og over dette til nordsiden hvor grensen går i land like østenom Nyrnesodden, går videre nordnordvestover etter grensen mellom Vårdalens statsalmenning i Lom og Nordherreds statsalmenning i Vågå til et punkt i vestsiden av Trælvikkampen, ca 400 m vestsørvest for det trigonometriske punkt på denne ( 1.130), videre mot nord litt vest til topp med høydetall 1.409 sør for Blakkstj. og herfra mot nord litt øst til det trigonometriske punkt på toppen av Skaihøe (1.590).

De i beskrivelsen nevnte navn og høydetall finnes på Norges geografiske oppmålings gradteigskart Gjende, Sjodalen og Vågå.