Forskrifter om overføring av Gamvik og Berlevåg herreder fra Tana domssokn til Vardø domssokn.

DatoFOR-1950-06-02-4191
PublisertII 1950 s 124
Ikrafttredelse01.07.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forGamvik, Berlevåg herreder, Finnmark
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§86
Kunngjort
KorttittelForskr. om overf. av Gamvik m.fl. domssokn

Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1950. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Med hjemmel i § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Gamvik og Berlevåg herreder fra 1. juli 1950 skal overføres fra Tana domssokn til Vardø domssokn.
2.Med hjemmel i § 86 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Vardø domssokn fra 1. juli 1950 så vel i tvistemål som i straffesaker deles i to loddtrekningskretser:
1)Vardø kjøpstad og Vardø herred.
2)Gamvik og Berlevåg herreder.