Forskrifter om opprettelse av et Bodø sorenskriverembete m.v.

DatoFOR-1950-06-02-4192
PublisertII 1950 s 124
Ikrafttredelse01.07.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø sorenskriverembete, Nordland
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22og§86
Kunngjort
KorttittelForskr. om sorenskriveremebete, Bodø m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1950. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Fra 1. juli 1950 opprettes et Bodø sorenskriverembete omfattende Bodø kjøpstad samt herredene Beiarn, Gildeskål, Meløy og Rødøy.
2.Fra samme dag overføres notarialforretningene i Bodø og føringen av handelsregistret for samme kjøpstad til sorenskriveren i Bodø.
3.I medhold av § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Bodø kjøpstad og Bodø domssogns landdistrikt skal være særskilte tinglag.
4.I henhold til § 86 i lov om domstolene bestemmes at Bodø kjøpstad og Bodø domssogns landdistrikt skal være særskilte loddtrekningskretser, så vel i tvistemål som i straffesaker.