Forskrift om godkjennelse av byvåpen, Narvik kommune, Nordland.

DatoFOR-1951-06-01-1
PublisertII 1951 s 172
Ikrafttredelse01.06.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forNarvik kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om godkjennelse av byvåpen, Narvik

Fastsatt ved kgl.res. 1. juni 1951. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Narvik bystyres vedtak av 19. mars 1951 om våpen for Narvik by godkjennes.

Byens våpen blir: på rød bunn et opprett gullanker.