Forskrifter om deling av Jæren sorenskriverembete i et Hafrsfjord sorenskriverembete og et Jæren sorenskriverembete.

DatoFOR-1951-06-22-3986
PublisertII 1951 s 208
Ikrafttredelse01.07.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forJæren sorenskriverembete
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sorenskriverembete, Jæren

Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 1951. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Fra 1. juli 1951 deles Jæren sorenskriverembete i et Hafrsfjord sorenskriverembete, bestående av herredene Hetland, Randaberg, Sola og Madla, med kontor og fast rettssted i Stavanger, og et Jæren sorenskriverembete, bestående av ladestedet Sandnes og herredene Høyland, Gjestal, Klepp, Time, Nærbø og Varhaug, med kontor og fast rettssted i Sandnes.