Forskrift om at Sollia og Stor-Elvdal herreder overføres fra Sør-Østerdal til Nord-Østerdal domssokn m.v.

DatoFOR-1951-06-29-3985
PublisertII 1951 s 282
Ikrafttredelse01.07.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forSollia og Stor-Elvdal kommune, Nord-Østerdal domssokn, Alvdal, Folldal, Tynset, Kvikne, Tolga, Os, Ytre Rendal, Øvre Rendal, og Engerdal kommune
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22og§86
Kunngjort
KorttittelForskr. om overf. av domssokn i Østerdal

Fastsatt ved kgl.res. 29. juni 1951. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Med hjemmel i § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Sollia og Stor-Elvdal herreder fra 1. juli 1951 skal overføres fra Sør-Østerdal til Nord-Østerdal domssokn.
2.Med hjemmel i samme lovbestemmelse bestemmes at Nord-Østerdal domssokn fra 1. juli 1951 så vel i tvistemål som i straffesaker skal deles i 2 tinglag omfattende
1.Alvdal, Folldal, Tynset, Kvikne, Tolga og Os herreder.
2.Ytre Rendal, Øvre Rendal, Engerdal, Sollia og Stor-Elvdal herreder.
3.Med hjemmel i § 86 i nevnte lov bestemmes at Sollia og Stor-Elvdal herreder fra 1. juli 1951 så vel i tvistemål som i straffesaker skal tilhøre den loddtrekningskrets som nå omfatter Alvdal, Folldal, Øvre-Rendal og Ytre Rendal herreder.