Forskrift om navn på politidistrikt, Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre politidistrikt, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1952-02-22-8
PublisertII 1952 54
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunnmøre politidistrikt, Romsdal politidistrikt og Nordmøre politidistrikt i Møre og Romsdal fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om navn på politidistr., Sunnmøre mv

Fastsatt ved kgl. res. 22. februar 1952. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Betegnelsene Ålesund politidistrikt, Molde politidistrikt og Kristiansund politidistrikt forandres til henholdsvis Sunnmøre politidistrikt, Romsdal politidistrikt og Nordmøre politidistrikt.