Forskrifter om deling av Bodø domssogn i tre loddtrekningskretser og om deling av Rana domssogn i to tinglag.

DatoFOR-1952-05-30-4018
PublisertII 1952 s 232
Ikrafttredelse01.07.1952
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø og Rana domsogn
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om loddtrekningskretser, Bodø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30. mai 1952. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.I henhold til § 86 i liv om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Bodø domssogn fra 1. juli 1952 så vel i tvistemål som i straffesaker skal være delt i 3 loddtrekningskretser:
1.Bodø kjøpstad.
2.Rødøy og Meløy herreder.
3.Gildeskål og Beiarn herreder.
II.I henhold til § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Rana domssogn fra 1. juli 1952 skal være delt i to tinglag:
1.Rana som omfatter Mo ladested, Elsfjord, Korgen, Sør-Rana, Hemnes og Nord-Rana herreder,
2.Nord-Helgeland som omfatter Dønnes, Nesna, Lurøy og Træna herreder.