Forskrifter om overføring av Fet herred fra Nedre Romerike domssogn til Nes domssogn.

DatoFOR-1952-06-06-4015
PublisertII 1952 s 247
Ikrafttredelse01.07.1952
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelForskrifter om overføring av Fet herred

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1952. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Fet herred fra 1. juli 1952 skal overføres fra Nedre Romerike domssokn til Nes domssokn.